MESÉK A BIZTONSÁGRÓL

MESEÍRÓ PÁLYÁZAT

SZABÁLYZATA

 

A pályázat célja:

A Szertelen-kék Alapítvány pályázati felhívásának célja, hogy gondolataitokat, érzéseiteket fogalmazzátok meg a mesében arról, hogy mit tartotok az életben értéknek, amelyet szeretnének megőrizni, és hogyan vigyázhatunk a biztonságunkra.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent, ha az alábbi témakörök egyike, vagy akár több is, szerepel a mesében:

 • Mi jelenti számodra a biztonságot? Vigyázz magadra!
 • Kiben bízol? Kitől kaphatsz segítséget a bajban?
 • Mi a család szerepe az életben?
 • Mit gondolsz a barátságról? Ki az igazi barát, mit jelent a barátság?
 • Az állat is érző lény!
 • Milyen élményeid vannak?
 • Mitől tartasz, mitől félsz?
 • Milyen megoldások, kiutak lehetségesek a problémákkal kapcsolatban?
 • Mit gondolsz a felelősségről? Hogyan tudnál másokon segíteni?
 • Mire vágysz? Milyen fontos céljaid vannak?

 

Pályázók köre:

Korosztályi megkötés nélkül mesélőkedvű gyerekek és felnőttek.

Kizárható a pályázatból az a pályázó, aki nem felel meg a jelen pályázati szabályzatban leírt feltételeknek, vagy az abban foglalt rendelkezéseket megsérti, megszegi.

 

Benyújtási módja, határideje:

A meséket 2021. november 26. 24:00-ig elektronikus úton a Szertelen-kék Alapítvány Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. email címére kell elküldeni a pályázó nevének, életkorának, telefonszámának és email címének feltüntetésével, valamint a mese címének megadásával. A 18 év alatti pályázók esetében a szülő vagy törvényes képviselő neve és telefonszáma is szükséges.

 

Egy pályázó maximum 3 mesével pályázhat.

A pályázat benyújtása díjmentes.

 

Formai követelmények:

 • A mese terjedelme minimum 1 000, maximum 5 000 karakter hosszú lehet (szóközökkel együtt).
 • 12-es betűméret, Times New Roman betűtípus, másfeles sorköz.
 • Fájlformátum: doc, docx
 • Hangfelvétel esetén Mp3 vagy Waw formátumban küldés;
 • Videofelvétel esetén feltöltés a YouTube videomegosztó oldalra, majd a felvétel linkjének (URL címének) elküldése.

 

Amennyiben nem a szerző adja elő saját meséjét, abban az esetben is a mese kerül elbírálásra.

Kizárólag saját mesék beküldését várjuk.

 


 

A pályázatra beérkező mese akkor fogadható el, ha

 • a pályázati határidő lejárta előtt beérkezik a megadott paraméterek szerint a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. email címre a kötelezően kért adatokkal együtt.
 • A beküldött pályázati munka megfelel a fentiekben meghatározott formai követelményeknek.
 • A pályázati munka a pályázó saját szerzeménye.
 • A pályázati munka nem került kiadásra, illetve nem hangzott el a magyar televíziós csatornákon, nem szerepelt rádióműsorban.
 • A pályázat beküldésével a résztvevők, a 18 év alatti pályázók esetében a szülő vagy törvényes képviselő is, hozzájárultak a megadott személyes adataik kezeléséhez a jelen pályázati szabályzatban foglalt adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak szerint.
 • A pályázaton résztvevő hozzájárul ahhoz, hogy művét a Szertelen-kék Alapítvány honlapján a neve feltüntetésével szabadon közzétegye, szerzői jogdíjra és egyéb ellenszolgáltatásokra nem tart igényt.
 • A mese beküldésével a pályázatban résztvevő, a 18 év alatti pályázók esetében a szülő vagy törvényes képviselő, elfogadja a pályázati felhívásban, valamint a pályázati szabályzatban foglaltakat.

 

A beérkező pályázati munkák értékelése, nyertes pályázók értesítése:

A beküldött meséket szakmai zsűri értékeli, és a legérdekesebb, legtöbb mondanivalót tartalmazó alkotásokat választja ki, amelyek a közvetített tartalom és a művészi megjelenítés alapján alkalmasak a szélesebb nyilvánosság előtti megjelenésre.

Kizárólag a zsűri által kiválasztott mesék szerzőinek küldünk tájékoztatást az eredményről.

A díjazottakat 2021. december 10-ig értesíti az alapítvány elektronikus levél formájában a pályázó által megadott elérhetőségen.

Amennyiben a nyertesek értesítése azért nem volt lehetséges, mert a pályázó a jelentkezés során hibás/téves (névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adatok feltüntetése stb.) adatokat adott meg, vagy egyéb, a saját érdekkörében felmerülő okból nem szerzett tudomást az értesítésről, úgy a nyertes a nyereménytől elesik, ezért az alapítvány és annak megbízásából résztvevő egyéb személyek felelősséget nem vállalnak. 

Amennyiben a nyertes pályázó értesítése a fenti okokból nem volt lehetséges, illetőleg a pályázatból kizárásra került, úgy a helyébe a zsűri által ítélt következő legjobb pályázatot beküldő pályázó lép.

A nyertes pályázónak az értesítést követően 15 nap áll rendelkezésére, hogy az alapítvány megkeresésére válaszolva felvegye a kapcsolatot a nyeremény átvételére vonatkozó egyeztetés céljából. Amennyiben a nyertes pályázó a nyereményt nem tudja vagy nem akarja átvenni, illetve megjelölt határidőt elmulasztja, úgy tudomásul veszi, hogy a nyereményre nem tarthat igényt.

A beküldött pályázatokat az alapítvány nem köteles tárolni, illetve megőrizni.

Amennyiben a pályázó által megírt mese alapján megállapítható, hogy annak tartalma jogsértő, az alapítvány dönthet úgy, hogy a pályázót kizárja a pályázatból.

A díjazott mesék esetében írásos jogosulti hozzájárulás hiányában az adott pályázat érvénytelen.

 

Eredményhirdetés a nyertes pályázatokról: 2021. december 10.

Az alapítvány a mesék díjazottjait elektronikus levél formájában a pályázó által megadott elérhetőségen értesíti.

 

A nyertes pályázatok díjazása:

A legjobb munkák megjelennek egy illusztrált mesekönyvben, melynek egy példányát a pályázó számára eljuttatjuk.

A nyeremény másra át nem ruházható, készpénzre nem váltható.


 

A pályázati eljáráshoz kapcsolódó adatvédelemi tájékoztató:

A pályázó a mű elküldésével kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az általa megadott személyes adatokat a Szertelen-kék Alapítvány a pályázat lebonyolítása céljából felhasználja és kezelje.  A pályázók adatait a Szertelen-kék Alapítvány a pályázati határidő lejáratát követően legfeljebb 150 napig őrzi meg. A pályázó tudomásul veszi, hogy az adatszolgáltatás önkéntes, adatai kezelését a Szertelen-kék Alapítvány végzi. Bármikor ingyenesen megtilthatja személyes adatainak ilyen célú felhasználását egy Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre küldött - nevét, email címét és telefonszámát tartalmazó - nyilatkozatával. A pályázót megilleti a személyes adatainak kezelése elleni tiltakozás joga is, és amennyiben az adatkezelő tiltakozás alapján hozott döntésével nem ért egyet, bírósághoz fordulhat. Az adatbázis harmadik félnek nem kerül átadásra. A pályázó a személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. , Postacím: 1363 Budapest, Pf. 9., Telefonszám: +36 (1) 391-1400, Központi elektronikus levélcím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.) vagy az illetékes bírósághoz fordulhat.

A mesék elkészítése során valamint a személyes adatok kezelése során tekintettel kell lenni a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény és a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló törvényben leírtakra, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelvhatályon kívül helyezéséről, az ún. általános adatvédelmi rendeletre.

A pályázó tudomásul veszi továbbá, hogy az esetleges nyeremény átadásáról, a projekt rendezvényeiről felvétel készülhet. A felvétel teljes egészének, akár részleteinek az alapítvány saját marketingtevékenysége céljából történő bármely megjelenési módú felhasználásához idő- és alkalombeli korlátozás, valamint külön díjazás nélkül hozzájárul.

A pályázók a pályázatban való részvételükkel hozzájárulnak, hogy beküldött műveikkel együtt nevüket, képmásukat, hang- vagy videofelvételüket az alapítvány nyilvánosságra hozza.

Egyéb rendelkezések, felelősség kizárása:

A pályázattal kapcsolatban a pályázó kijelenti és szavatolja, hogy az általa beküldött, illetve feltöltött felvétel vagy bármely információ

 • teljes mértékben a pályázó eredeti elgondolása illetve alkotása;
 • azok a jelen szabályzat vagy egyéb jogszabály rendelkezéseit nem sértik;
 • nem tartalmaz jogsértő információt és nem sért egyéb jogszabályi rendelkezést;
 • nem tartalmaz jogosulatlan vagy kéretlen hirdetést, politikai kampányt vagy promóciót;
 • másokat nem lejárató célzatú, illetve nem alkalmas gyűlöletkeltésre, nem tartalmaz valótlan, megtévesztő vagy félrevezető információt;
 • nem tartalmaz trágár, másokat fenyegető, vulgáris, diszkriminatív vagy egyéb illetlen, szexuális célzatú, az alapítvány vagy harmadik személyek jó hírnevét sértő tartalmat;
 • nem hív fel erőszakos, másokat veszélyeztető vagy antiszociális viselkedésre;
 • nem tartalmaz harmadik személyekre vonatkozó személyes adatokat;
 • semmilyen egyéb módon nem sérti harmadik személyek szerzői, felhasználói vagy egyéb jogát;
 • harmadik személynek nincs olyan joga, követelése, amely korlátozná vagy akadályozná a pályázó által beküldött/feltöltött pályázatának a jelen Szabályzat szerinti, a kiíró alapítvány általi felhasználását.

A pályázatot kiíró alapítvány nem vállal felelősséget, ha valaki a pályázatát harmadik személy nevében tölti fel, illetve nem a saját nevében jelentkezik a pályázatra. A pályázattal kapcsolatos, illetve felhasználói jogosultságból fakadó vitákkal kapcsolatban az alapítvány semminemű felelősséget nem vállal!

 

További pályázati információk:

A pályázattal kapcsolatos bármilyen kérdéssel vagy panasszal kapcsolatban az alapítvány a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen nyújt felvilágosítást.

Szertelen-kék Alapítvány