„A JÖVŐ HIMNUSZA” DALPÁLYÁZAT

SZABÁLYZATA

 

A pályázat célja:

A Szertelen-kék Alapítvány pályázati felhívásának célja, hogy saját gondolataitokat, érzéseiteket mutassátok meg a dalokban arról, hogyan tudjátok megóvni a Földet, mit tehetünk érte, hogy a veszélyeztetett élőlények a jövő számára is megmaradjanak.

A pályázat a fenntarthatóságot állítja a középpontba, ami azt jelenti, hogy a jelenben élőknek úgy kellene élni az életüket, hogy a jövő generációinak is élhető legyen a bolygó, és ne használjuk el azokat az erőforrásokat, amikre nekik is szükségük lesz.

 

Pályázók köre:

 • a 12. életévét már betöltött, de a 26. életévét még be nem töltött személy vagy személyek csoportja (zenekar, osztály, társaság).
 • Csoport esetében egy személy (mint pályázó) és a szerzők, előadók nevével várjuk a nevezést.

Kizárható a pályázatból az a pályázó, aki nem felel meg a jelen pályázati szabályzatban leírt feltételeknek, vagy az abban foglalt rendelkezéseket megsérti, megszegi.

 

Benyújtási módja, határideje:

A dalokat 2021. május 16. 24:00-ig elektronikus úton a Szertelen-kék Alapítvány Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. email címére kell elküldeni a pályázó nevének, életkorának, telefonszámának és email címének feltüntetésével (a zeneszerző, szövegíró, előadó neve, amennyiben nem azonos a pályázóval), valamint a mű címének megadásával. A 18 év alatti pályázók esetében a szülő vagy törvényes képviselő neve és telefonszáma is szükséges.

 • Hangfelvétel elküldése Mp3 vagy Waw formátumban;
 • Videofelvétel feltöltése a YouTube videomegosztó oldalra, majd a dalfelvétel linkjének (URL címének) elküldése.

Amennyiben nem a szerző vagy szerzők adják elő saját dalukat, abban az esetben is a szerzemény kerül elbírálásra. Kizárólag saját szerzemények beküldését várjuk (zene és szöveg).

Egy pályázó akár több dallal is pályázhat.

 

A pályázatra beérkező dal akkor fogadható el, ha

 • a pályázati határidő lejárta előtt beérkezik a megadott paraméterek szerint a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. email címre a kötelezően kért adatokkal együtt.
 • A beküldött pályázati dal időtartama nem haladja meg az 5 percet.
 • A pályázati dal zenéje és szövege is az illető pályázó vagy csoport saját szerzeménye (feldolgozás, átirat érvénytelenné teszi a pályázatot).
 • A pályázati dal nem került kiadásra hanghordozón, illetve nem hangzott el a magyar televíziós csatornákon, nem szerepelt rádióműsorban.
 • A hang vagy videofelvétel minősége értékelésre alkalmas.
 • a dal beküldésével a résztvevők, a 18 év alatti pályázók esetében a szülő vagy törvényes képviselő is hozzájárultak a megadott személyes adataik kezeléséhez a jelen pályázati szabályzatban foglalt adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak szerint.
 • a pályázaton való résztvevő hozzájárul ahhoz, hogy művét a Szertelen-kék Alapítvány honlapján a neve feltüntetésével szabadon közzétegye, szerzői jogdíjra és egyéb ellenszolgáltatásokra nem tart igényt.
 • a dal beküldésével a pályázatban résztvevő, a 18 év alatti pályázók esetében a szülő vagy törvényes képviselő elfogadja a pályázati felhívásban, valamint a pályázati szabályzatban foglaltakat.

 

 

A beérkező pályázati művek értékelése, nyertes pályázók értesítése:

A beküldött dalokat szakmai zsűri értékeli, és a legérdekesebb, legtöbb mondanivalót tartalmazó alkotásokat választja ki, amelyek a közvetített tartalom és a művészi megjelenítés alapján alkalmasak a szélesebb nyilvánosság előtti megjelenésre.

Kizárólag a zsűri által kiválasztott dalok szerzőinek küldünk tájékoztatást az eredményről.

A dalok díjazottjait 2021. június 6-ig értesíti az alapítvány elektronikus levél formájában a pályázó által megadott elérhetőségen.

Amennyiben a nyertesek értesítése azért nem volt lehetséges, mert a pályázó a jelentkezés során hibás/téves (névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adatok feltüntetése stb.) adatokat adott meg, vagy egyéb, a saját érdekkörében felmerülő okból nem szerzett tudomást az értesítésről, úgy a nyertes a nyereménytől elesik, ezért az alapítvány és annak megbízásából résztvevő egyéb személyek felelősséget nem vállalnak. 

Amennyiben a nyertes pályázó értesítése a fenti okokból nem volt lehetséges, illetőleg a pályázatból kizárásra került, úgy a helyébe a zsűri által ítélt következő legjobb pályázatot beküldő pályázó lép.

A nyertes pályázónak az értesítést követően 15 nap áll rendelkezésére, hogy az alapítvány megkeresésére válaszolva felvegye a kapcsolatot a nyeremény átvételére vonatkozó egyeztetés céljából. Amennyiben a nyertes pályázó a nyereményt nem tudja vagy nem akarja átvenni, illetve megjelölt határidőt elmulasztja, úgy tudomásul veszi, hogy a nyereményre nem tarthat igényt.

A beküldött pályázatokat az alapítvány nem köteles tárolni, illetve megőrizni.

Amennyiben a pályázó által megírt szöveg vagy zene alapján megállapítható, hogy annak tartalma jogsértő, az alapítvány dönthet úgy, hogy a pályázót kizárja a pályázatból.

A díjazott művek esetében írásos jogosulti hozzájárulás hiányában az adott pályázat érvénytelen.

 

Eredményhirdetés a nyertes pályázatokról: 2021. június 6.

Az alapítvány a művek díjazottjait elektronikus levél formájában a pályázó által megadott elérhetőségen értesíti.

 

A nyertes pályázatok díjazása:

Az első helyezett dalt neves szakemberek közreműködésével stúdióban felvesszük, és megjelenési lehetőséget biztosítunk számára. Emellett az első három helyezett informatikai eszköz tárgyjutalomban részesül.

A nyeremény másra át nem ruházható, készpénzre nem váltható.

A pályázati eljáráshoz kapcsolódó adatvédelemi tájékoztató:

A pályázó a mű elküldésével kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az általa megadott személyes adatokat a Szertelen-kék Alapítvány a pályázat lebonyolítása céljából felhasználja és kezelje.  A pályázók adatait a Szertelen-kék Alapítvány a pályázati határidő lejáratát követően legfeljebb 150 napig őrzi meg. A pályázó tudomásul veszi, hogy az adatszolgáltatás önkéntes, adatai kezelését a Szertelen-kék Alapítvány végzi. Bármikor ingyenesen megtilthatja személyes adatainak ilyen célú felhasználását egy Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre küldött - nevét, email címét és telefonszámát tartalmazó - nyilatkozatával. A pályázót megilleti a személyes adatainak kezelése elleni tiltakozás joga is, és amennyiben az adatkezelő tiltakozás alapján hozott döntésével nem ért egyet, bírósághoz fordulhat. Az adatbázis harmadik félnek nem kerül átadásra. A pályázó a személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. , Postacím: 1363 Budapest, Pf. 9., Telefonszám: +36 (1) 391-1400, Központi elektronikus levélcím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.) vagy az illetékes bírósághoz fordulhat.

 

A művek elkészítése során valamint a személyes adatok kezelése során tekintettel kell lenni a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény és a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló törvényben leírtakra, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelvhatályon kívül helyezéséről, az ún. általános adatvédelmi rendeletre.

 

A pályázó tudomásul veszi továbbá, hogy az esetleges nyeremény átadásáról, a projekt rendezvényeiről felvétel készülhet. A felvétel teljes egészének, akár részleteinek az alapítvány saját marketingtevékenysége céljából történő bármely megjelenési módú felhasználásához idő- és alkalombeli korlátozás, valamint külön díjazás nélkül hozzájárul.

A pályázók a pályázatban való részvételükkel hozzájárulnak, hogy beküldött műveikkel együtt nevüket, képmásukat, hang- vagy videofelvételüket az alapítvány nyilvánosságra hozza.

 

Egyéb rendelkezések, felelősség kizárása:

A pályázattal kapcsolatban a pályázó kijelenti és szavatolja, hogy az általa beküldött, illetve feltöltött felvétel vagy bármely információ

 • teljes mértékben a pályázó eredeti elgondolása illetve alkotása;
 • azok a jelen szabályzat vagy egyéb jogszabály rendelkezéseit nem sértik;
 • nem tartalmaz jogsértő információt és nem sért egyéb jogszabályi rendelkezést;
 • nem tartalmaz jogosulatlan vagy kéretlen hirdetést, politikai kampányt vagy promóciót;
 • másokat nem lejárató célzatú, illetve nem alkalmas gyűlöletkeltésre, nem tartalmaz valótlan, megtévesztő vagy félrevezető információt;
 • nem tartalmaz trágár, másokat fenyegető, vulgáris, diszkriminatív vagy egyéb illetlen, szexuális célzatú, az alapítvány vagy harmadik személyek jó hírnevét sértő tartalmat;
 • nem hív fel erőszakos, másokat veszélyeztető vagy antiszociális viselkedésre;
 • nem tartalmaz harmadik személyekre vonatkozó személyes adatokat;
 • semmilyen egyéb módon nem sérti harmadik személyek szerzői, felhasználói vagy egyéb jogát;
 • harmadik személynek nincs olyan joga, követelése, amely korlátozná vagy akadályozná a pályázó által beküldött/feltöltött pályázatának a jelen Szabályzat szerinti, a kiíró alapítvány általi felhasználását.

 

A pályázatot kiíró alapítvány nem vállal felelősséget, ha valaki a pályázatát harmadik személy nevében tölti fel, illetve nem a saját nevében jelentkezik a pályázatra. A pályázattal kapcsolatos, illetve felhasználói jogosultságból fakadó vitákkal kapcsolatban sem az alapítvány sem a dalverseny lebonyolítói semminemű felelősséget nem vállalnak!

 

További pályázati információk:

A pályázattal kapcsolatos bármilyen kérdéssel vagy panasszal kapcsolatban az alapítvány a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen nyújt felvilágosítást.

 

Szertelen-kék Alapítvány